کاور کتاب تاثیر میراث قومی در شکل‌دهی قصیده معاصر عربی

تاثیر میراث قومی در شکل‌دهی قصیده معاصر عربی

نویسنده : کاملی بلحاج
مترجم : حسین میرزایی‌نیا و اسماعیل درخشان
ناشر : انتشارات مینوفر
تعداد صفحات : 280
قیمت نسخه چاپی : 20000 تومان
سال انتشار : 1395