کاور کتاب حاشیه‌ای بر خسرو و شیرین نظامی گنجوی

حاشیه‌ای بر خسرو و شیرین نظامی گنجوی

نویسنده : صادق نیک‌پور
ناشر : انتشارات ارباب قلم
تعداد صفحات : 320
قیمت نسخه چاپی : 32000 تومان
سال انتشار : 1394