کاور کتاب این همه پرتو؛ اشعار پروین اعتصامی و نقاشی‌های مری کست

این همه پرتو؛ اشعار پروین اعتصامی و نقاشی‌های مری کست

نویسنده : پدرام حکیم‌زاده
ناشر : شهر پدرام
تعداد صفحات : 46
قیمت نسخه چاپی : 30000 تومان
سال انتشار : 1396