کاور کتاب فروغ رنوار؛ اشعار فروغ فرخزاد و نقاشی‌های پی یر اگوست رنوار

فروغ رنوار؛ اشعار فروغ فرخزاد و نقاشی‌های پی یر اگوست رنوار

نویسنده : پدرام حکیم‌زاده
ناشر : شهر پدرام
تعداد صفحات : 40
قیمت نسخه چاپی : 30000 تومان
سال انتشار : 1396