کاور کتاب شاهنامه اشر؛ اشعار فردوسی و نقاشی‌های موریس اشر

شاهنامه اشر؛ اشعار فردوسی و نقاشی‌های موریس اشر

نویسنده : پدرام حکیم‌زاده
ناشر : شهر پدرام
تعداد صفحات : 41
قیمت نسخه چاپی : 30000 تومان
سال انتشار : 1396