کاور کتاب زخم دوزخ

زخم دوزخ

نویسنده : حیدر شجاعی و حیدر سهرابی
ناشر : شهر پدرام
تعداد صفحات : 81
قیمت نسخه چاپی : 40000 تومان
سال انتشار : 1396