کاور کتاب آن روز که فضایی‎ها آمدند

آن روز که فضایی‎ها آمدند

نویسنده : رابرت شکلی
مترجم : حسین شهرابی
ناشر : لوکوبوک
تعداد صفحات : 15
قیمت نسخه چاپی : 0 تومان
سال انتشار : 1398