کاور کتاب این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد

این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد

نویسنده : قاسم کشکولی
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 244
قیمت نسخه چاپی : 15500 تومان
سال انتشار : 1394