کاور کتاب آخرین پردۀ بیژن و منیژه

آخرین پردۀ بیژن و منیژه

نویسنده : علی قانع
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 120
قیمت نسخه چاپی : 10900 تومان
سال انتشار : 1392