کاور کتاب مختارنامه

مختارنامه

نویسنده : عطاءالله ‌بن حسام واعظ هروی
ناشر : گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات : 520
قیمت نسخه چاپی : 8200 تومان
سال انتشار : 1387