کاور کتاب نباید گفته شود

نباید گفته شود

نویسنده : پروین مختاری
ناشر : گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات : 264
قیمت نسخه چاپی : 12000 تومان
سال انتشار : 1394