کاور کتاب شهرزاد چاه

شهرزاد چاه

نویسنده : مژده ساجدین
ناشر : گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات : 296
قیمت نسخه چاپی : 17000 تومان
سال انتشار : 1394