کاور کتاب آن‌که گم شده بود

آن‌که گم شده بود

نویسنده : اسماعیل همتی
ناشر : انتشارات کتاب سمنگان
تعداد صفحات : 102
قیمت نسخه چاپی : 5000 تومان
سال انتشار : 1391