کاور کتاب سروصدای سفید

سروصدای سفید

نویسنده : دان دلیلو
مترجم : محمدصادق رئیسی
ناشر : نشر روزگار
تعداد صفحات : 368
قیمت نسخه چاپی : 23000 تومان
سال انتشار : 1392