کاور کتاب روزگاری جنگی بود

روزگاری جنگی بود

نویسنده : جان اشتاین‌بک
مترجم : مرضیه خسروی
ناشر : نشر روزگار
تعداد صفحات : 208
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1393