کاور کتاب پخمه

پخمه

نویسنده : عزیز نسین
مترجم : رضا همراه و صالح سجادی
ناشر : نشر نیماژ
تعداد صفحات : 264
قیمت نسخه چاپی : 20000 تومان
سال انتشار : 1396