نمایشنامه

کاور کتاب یونس و بلقا
یونس و بلقا
انوش معظمی
کاور کتاب چهره‌ی ارفه
چهره‌ی ارفه
الیویه پی
کاور کتاب نگاتیو
نگاتیو
علی کوچکی
کاور کتاب کشتی حیوانات
کشتی حیوانات
داوود کیانیان
کاور کتاب مسافر دریا
مسافر دریا
حسین فدایی حسین
کاور کتاب نمایشنامه ابوالهول
نمایشنامه ابوالهول
علی شمس
کاور کتاب بوبوک
بوبوک
بنفشه اعرابی
کاور کتاب زمان که بگذرد
زمان که بگذرد
شکوفه آروین
کاور کتاب بازی پسر و گرگ
بازی پسر و گرگ
جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی
کاور کتاب خرمشیر
خرمشیر
جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی
کاور کتاب دُم دوز
دُم دوز
جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی
کاور کتاب کدو قلقله زن
کدو قلقله زن
جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی
کاور کتاب سوءتفاهم
سوءتفاهم
آلبر کامو
کاور کتاب بز زنگوله پا
بز زنگوله پا
جواد ذوالفقاری
کاور کتاب تو؛ هشتمین خان من
تو؛ هشتمین خان من
حمیدرضا قاسمی
کاور کتاب گاهی کنیزان
گاهی کنیزان
ابوالقاسم غلام‌حیدر
کاور کتاب دست‌های آلوده
دست‌های آلوده
ژان پل سارتر
کاور کتاب مگس‌ها
مگس‌ها
ژان پل سارتر
کاور کتاب سه نمایشنامه بهاری
سه نمایشنامه بهاری
اسماعیل همتی
کاور کتاب سفری برای آرش
سفری برای آرش
اسماعیل همتی
کاور کتاب پهلوانان‌؛ و بازوبندی‌ برای‌ بازوهای بریده‌
پهلوانان‌؛ و بازوبندی‌ برای‌ بازوهای بریده‌
اسماعیل همتی
کاور کتاب دختری از گنگ
دختری از گنگ
آشا میرو
کاور کتاب پنج نمایشنامه عروسکی
پنج نمایشنامه عروسکی
فدریکو گارسیا لورکا
کاور کتاب دنیای استثنایی آلفرد ژاری
دنیای استثنایی آلفرد ژاری
آگوستو بوال