نمایشنامه

کاور کتاب هری پاتر و کودک نفرین شده
هری پاتر و کودک نفرین شده
جی.کی. رولینگ، جک ثورن و جان تیفانی
کاور کتاب رستم و سهراب
رستم و سهراب
ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن تهامی
کاور کتاب چشم‌های آبی یک موش کور
چشم‌های آبی یک موش کور
سعید ابک
کاور کتاب نبرد تا سرحد مرگ میان روباه و ببر
نبرد تا سرحد مرگ میان روباه و ببر
آلفونسو پلو
کاور کتاب جولیوس قیصر
جولیوس قیصر
ویلیام شکسپیر
کاور کتاب مگس‌ها
مگس‌ها
ژان پل سارتر
کاور کتاب زخم های عمیق زمین بازی
زخم های عمیق زمین بازی
راجیو جوزف
کاور کتاب رومئو و ژولیت
رومئو و ژولیت
ویلیام شکسپیر
کاور کتاب کارولین یا تغییر
کارولین یا تغییر
تونی کوشنر
کاور کتاب می لرزم و ماکوندو
می لرزم و ماکوندو
ژوئل پومراو و سارکیس چوملوکجیان
کاور کتاب بهرام چوبینه
بهرام چوبینه
شکرخدا گودرزی
کاور کتاب ساعت آمریکایی
ساعت آمریکایی
آرتور میلر
کاور کتاب محاصره
محاصره
مارتین بالتشاید
کاور کتاب مکبث
مکبث
ویلیام شکسپیر و حمید الیاسی
کاور کتاب عین، شین، قاف
عین، شین، قاف
سیروس همتی
کاور کتاب دالو و چند نمایشنامه‌ی دیگر
دالو و چند نمایشنامه‌ی دیگر
احمد بیگدلی
کاور کتاب شمردن ستاره‌های شب و ته خط...
شمردن ستاره‌های شب و ته خط...
شهرام کرمی و حمید ابراهیمی
کاور کتاب بافتن تا یافتن
بافتن تا یافتن
احمدرضا اسعدی
کاور کتاب خرده‌جنایت‌های زناشویی
خرده‌جنایت‌های زناشویی
اریک ایمانوئل اشمیت
کاور کتاب مسافر بی‌توشه و زندگی یک هنرمند
مسافر بی‌توشه و زندگی یک هنرمند
ژان آنوی
کاور کتاب نمایشنامه یگ ئرا بازی
نمایشنامه یگ ئرا بازی
نسرین باباخانی
کاور کتاب آمادئوس
آمادئوس
پیتر شفر
کاور کتاب خواستگاری به سبک روستایی
خواستگاری به سبک روستایی
جرج برناردشاو
کاور کتاب از یونان باستان تا جون آدمیزاد
از یونان باستان تا جون آدمیزاد
سعیدرضا خوش‌شانس