نمایشنامه

کاور کتاب موش
موش
بهمن فرسی
کاور کتاب طوبی در جنگ
طوبی در جنگ
محمد ابراهیمیان
کاور کتاب بانوی زیبای من
بانوی زیبای من
جرج برناردشاو
کاور کتاب وقتی ما مردگان سر برداریم
وقتی ما مردگان سر برداریم
هنریک ایبسن
کاور کتاب اندلس، تیغ برهنه
اندلس، تیغ برهنه
ابوالفضل ورمزیار
کاور کتاب روسمرسهولم
روسمرسهولم
هنریک ایبسن
کاور کتاب طاقیه در خون
طاقیه در خون
احمدرضا اسعدی
کاور کتاب مرغابی وحشی
مرغابی وحشی
هنریک ایبسن
کاور کتاب جن زدگان
جن زدگان
هنریک ایبسن
کاور کتاب مفردِ مذکرِ غایب
مفردِ مذکرِ غایب
علی موذنی
کاور کتاب بودای بزرگ، کمکشان کن!
بودای بزرگ، کمکشان کن!
آلکسی کازانتسف
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد نهم ودهم (مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه (علیهاالسلام))
این رستخیز عام: جلد نهم ودهم (مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه (علیهاالسلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب قصد و صدا کن لیکو
قصد و صدا کن لیکو
عزت‌اله مهرآوران
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد هشتم (مجلس شهادت پسران ام‌البنین (علیهاالسلام))
این رستخیز عام: جلد هشتم (مجلس شهادت پسران ام‌البنین (علیهاالسلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب ملاصدرا و یحیی
ملاصدرا و یحیی
عظیم موسوی
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد ششم و هفتم (مجلس شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه‌السلام) و طفلان مسلم (علیهماالسلام))
این رستخیز عام: جلد ششم و هفتم (مجلس شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه‌السلام) و طفلان مسلم (علیهماالسلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد پنجم (مجلس شهادت حر بن یزید ریاحی (چهار سردار))
این رستخیز عام: جلد پنجم (مجلس شهادت حر بن یزید ریاحی (چهار سردار))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب خیاط
خیاط
اسلاومیر مروژک
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد چهارم (مجلس شهادت پسران امام حسن (علیه‌السلام))
این رستخیز عام: جلد چهارم (مجلس شهادت پسران امام حسن (علیه‌السلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد سوم (مجلس شهادت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام))
این رستخیز عام: جلد سوم (مجلس شهادت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب این رستخیز عام: جلد دوم (مجلس شهادت حضرت اباالفضل (علیه‌السلام))
این رستخیز عام: جلد دوم (مجلس شهادت حضرت اباالفضل (علیه‌السلام))
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب ریشه‌ سیاه مارینی
ریشه‌ سیاه مارینی
آگوست ویلسون
کاور کتاب این رستخیز عام:جلد اول (مجلس عاشورا)
این رستخیز عام:جلد اول (مجلس عاشورا)
غلامعلی نادعلی‌زاده
کاور کتاب بارانداز غربی
بارانداز غربی
برنار ـ ماری کولتس