نمایشنامه

کاور کتاب صید غول
صید غول
احمدرضا اسعدی
کاور کتاب سوء قصدهایی به زندگی آن زن
سوء قصدهایی به زندگی آن زن
مارتین کریمپ
کاور کتاب اتاق ورونیکا
اتاق ورونیکا
آیرا لوین
کاور کتاب بیرون از مولینگار
بیرون از مولینگار
جان پاتریک شنلی
کاور کتاب هملت داگ، مکبث کاهوت
هملت داگ، مکبث کاهوت
تام استوپارد
کاور کتاب یکشنبه و زندگی خوب (دو نمایشنامه)
یکشنبه و زندگی خوب (دو نمایشنامه)
میشل دویچ
کاور کتاب پابلو پیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد
پابلو پیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد
آرنی گرینبرگ
کاور کتاب پری‌خوانی عشق و سنگ
پری‌خوانی عشق و سنگ
چیستا یثربی
کاور کتاب زمستان
زمستان
امید سهرابی
کاور کتاب دنیای پوشالی بر باد رفته
دنیای پوشالی بر باد رفته
عباس موسی‌زاده
کاور کتاب اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه
اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه
پل زیندل
کاور کتاب روز مرگ در داستان هملت
روز مرگ در داستان هملت
برنار ـ ماری کولتس
کاور کتاب دون ژوان در جهنم
دون ژوان در جهنم
جرج برناردشاو
کاور کتاب اُبلوموف
اُبلوموف
مارسل کوولیه
کاور کتاب واتسلاو
واتسلاو
اسلاومیر مروژک
کاور کتاب چشم‌اندازی از پل و گذر از آزمون
چشم‌اندازی از پل و گذر از آزمون
آرتور میلر
کاور کتاب خلوتکده
خلوتکده
ژان پل سارتر
کاور کتاب زنان تروا
زنان تروا
ژان پل سارتر
کاور کتاب نه من و آمد و رفت
نه من و آمد و رفت
ساموئل بکت
کاور کتاب دست‌های آلوده
دست‌های آلوده
ژان پل سارتر
کاور کتاب بوسه‌ی عنکبوت
بوسه‌ی عنکبوت
مانوئل پوئگ
کاور کتاب دنیای دونفره
دنیای دونفره
سلمان حقوقی
کاور کتاب درسی از الس
درسی از الس
آثول فوگارد
کاور کتاب در همین نزدیکی
در همین نزدیکی
علی میرزا عمادی