شعر

کاور کتاب لحظه‌ها و همیشه
لحظه‌ها و همیشه
احمد شاملو
کاور کتاب ققنوس در باران
ققنوس در باران
احمد شاملو
کاور کتاب مرثیه‎های خاک
مرثیه‎های خاک
احمد شاملو
کاور کتاب مرگ رنگ
مرگ رنگ
سهراب سپهری
کاور کتاب تولدی دیگر
تولدی دیگر
فروغ فرخزاد
کاور کتاب صدای امواج
صدای امواج
پدرام حکیم‌زاده
کاور کتاب فرشتگان در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
فرشتگان در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
پدرام حکیم‌زاده
کاور کتاب گلستان سعدی
گلستان سعدی
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
کاور کتاب امضای خورشید بر جلد بلوط
امضای خورشید بر جلد بلوط
مجید زمانی اصل
کاور کتاب همواره در بزنگاه به هم رسیده‌ایم
همواره در بزنگاه به هم رسیده‌ایم
حمیدرضا نعیمی
کاور کتاب عاشقانه‌های یک طلبه
عاشقانه‌های یک طلبه
علی لاری‌زاده
کاور کتاب زخم دوزخ
زخم دوزخ
حیدر شجاعی و حیدر سهرابی
کاور کتاب بوی بهبود
بوی بهبود
ابوالقاسم حسینجانی
کاور کتاب این خیال غم‌انگیز
این خیال غم‌انگیز
نسرین تقوی
کاور کتاب حافظ و واعظان جلوه‌گر
حافظ و واعظان جلوه‌گر
ایرج کوشکی
کاور کتاب هوای عشق بارانی است
هوای عشق بارانی است
ریچارد براتیگان
کاور کتاب ارغوانی‌ها
ارغوانی‌ها
عباس براتی‌پور
کاور کتاب زن در شاهنامه
زن در شاهنامه
محمدحسین مجدم
کاور کتاب نامه؛ در آثار شاعران و نقاشان جهان
نامه؛ در آثار شاعران و نقاشان جهان
پدرام حکیم‌زاده
کاور کتاب فدای چشمانت
فدای چشمانت
رعناسادات رضوی
کاور کتاب اکلیل کوهی
اکلیل کوهی
فاطمه‌سادات قوامی
کاور کتاب آغاز پرواز
آغاز پرواز
اکرم زارع دولت‌آبادی
کاور کتاب یوسف (ع)؛ در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
یوسف (ع)؛ در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
پدرام حکیم‌زاده
کاور کتاب مثل‌هایی از نظیری نیشابوری
مثل‌هایی از نظیری نیشابوری
محمدحسین نظیری نیشابوری