عاشقانه

کاور داستان افسانه ماه و پری
افسانه ماه و پری
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان سفر به لبه‌ی جهان
سفر به لبه‌ی جهان
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان فصل پریشانی
فصل پریشانی
کاور داستان گذشتم از سرگذشت
گذشتم از سرگذشت
کاور داستان تهران تا برلین
تهران تا برلین
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی
کاور داستان  تاراج خون
تاراج خون
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه