عاشقانه

کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان ایمان در سپیده دم
ایمان در سپیده دم
کاور داستان تار و پود
تار و پود
کاور داستان رقصندهٔ زندگی
رقصندهٔ زندگی
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان آخرین زمستان
آخرین زمستان
کاور داستان زندگی عسلی
زندگی عسلی
کاور داستان نبض بی قراری
نبض بی قراری
کاور داستان سقوط یک ستاره !
سقوط یک ستاره !
کاور داستان پازل عشق
پازل عشق
کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی
کاور داستان سروده‌ های دل
سروده‌ های دل