ترسناک

کاور داستان فریاد بره ها
فریاد بره ها
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان بالکنی با در خاکستری
بالکنی با در خاکستری
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان جایی میان تاریکی
جایی میان تاریکی