علمی و تخیلی

کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان دورفلند
دورفلند
کاور داستان خواب شیرین
خواب شیرین
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان بی پناهان تاج دار
بی پناهان تاج دار
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان نامه‌ای به هیچ‌کس
نامه‌ای به هیچ‌کس