دراماتیک

کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی
کاور داستان حیاط خلوت
حیاط خلوت
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان ماه مـن شو
ماه مـن شو
کاور داستان آسمان شیشه‌ای
آسمان شیشه‌ای
کاور داستان کودکان شطرنج
کودکان شطرنج
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان یک افسردهِ بیمار
یک افسردهِ بیمار
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان نیشدارها: تنهایی
نیشدارها: تنهایی
کاور داستان زنی در کابوس
زنی در کابوس
کاور داستان نوازنده دوست داشتنی
نوازنده دوست داشتنی
کاور داستان در هر دنیا که باشی
در هر دنیا که باشی