اجتماعی

کاور داستان افسانه ماه و پری
افسانه ماه و پری
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان سر جهازی
سر جهازی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان نقاب دار ها
نقاب دار ها
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان جنون دیوانگان
جنون دیوانگان
کاور داستان اتهام سایه ها
اتهام سایه ها
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان گذشتم از سرگذشت
گذشتم از سرگذشت
کاور داستان تهران تا برلین
تهران تا برلین
کاور داستان در تب و تاب زندگی
در تب و تاب زندگی
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان گمشده در میان سطرها
گمشده در میان سطرها
کاور داستان هزارتوی زخمی
هزارتوی زخمی