تراژدیک

کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان تهران تا برلین
تهران تا برلین
کاور داستان آسمان شیشه‌ای
آسمان شیشه‌ای