تراژدیک

کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان تهران تا برلین
تهران تا برلین
کاور داستان آسمان شیشه‌ای
آسمان شیشه‌ای