کاور کتاب مدافعان حرم

مدافعان حرم

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 224
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1395