معمایی

کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان تیله های تاریک
تیله های تاریک
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان قتل محسوس
قتل محسوس
کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان طراحی یک توطئه
طراحی یک توطئه
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان آخرین زمستان
آخرین زمستان
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان روباه ماده
روباه ماده
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان پاییز مرگ
پاییز مرگ
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !