معمایی

کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان آخرین زمستان
آخرین زمستان
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان روباه ماده
روباه ماده
کاور داستان تو اول، تو آخر
تو اول، تو آخر
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !