حماسی

کاور داستان رقص گل سرخ در باد
رقص گل سرخ در باد
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان  تاراج خون
تاراج خون
کاور داستان افسانه آب و آتش
افسانه آب و آتش