داستانی

کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان داستان «من»
داستان «من»
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا
مشق فردا
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا
کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)