داستانی

کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان والا بودن خطاست
والا بودن خطاست
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید
کاور داستان آن سوی باورم
آن سوی باورم
کاور داستان سکوی هزار و چهارصد
سکوی هزار و چهارصد
کاور داستان هزار ردّ کبود
هزار ردّ کبود
کاور داستان ساعت رویا
ساعت رویا
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان اهریمن درون
اهریمن درون
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست