داستانی

کاور داستان ساعت رویا
ساعت رویا
کاور داستان مشق فردا_شماره دوم
مشق فردا_شماره دوم
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان امپراطور بی‌عرضه‌ها
امپراطور بی‌عرضه‌ها
کاور داستان هنر ظریف آدم کُشی
هنر ظریف آدم کُشی
کاور داستان مستی مستانه
مستی مستانه
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان گلورونگ در آتش
گلورونگ در آتش
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان عالیجناب من و جماعت دزدها
عالیجناب من و جماعت دزدها
کاور داستان  پایان سایه‌ها
پایان سایه‌ها
کاور داستان فرشته نحس
فرشته نحس
کاور داستان مهربان تر از تنهایی
مهربان تر از تنهایی
کاور داستان بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
بعد متقاطع صفر درجه و سرزمین خانم یورینوفسکی
کاور داستان زمانی برای از دست دادن نیست
زمانی برای از دست دادن نیست
کاور داستان خورشید سیاه
خورشید سیاه
کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج