کاور کتاب برای سخنرانی نیامده‌ام

برای سخنرانی نیامده‌ام

نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
مترجم : بهمن فرزانه
ناشر : نشر ثالث
تعداد صفحات : 145
قیمت نسخه چاپی : 13500 تومان
سال انتشار : 1390