کاور کتاب دختر شینا

دختر شینا

نویسنده : بهناز ضرابی‌زاده
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 263
قیمت نسخه چاپی : 8900 تومان
سال انتشار : 1392