کاور کتاب شناسایی

شناسایی

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 208
قیمت نسخه چاپی : 6000 تومان
سال انتشار : 1392