کاور کتاب پسرک فلافل‌‌فروش

پسرک فلافل‌‌فروش

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 160
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1394