کاور کتاب بیا مشهد

بیا مشهد

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 192
قیمت نسخه چاپی : 7500 تومان
سال انتشار : 1395