کاور کتاب مردی با جرعه ای آب در مشت

مردی با جرعه ای آب در مشت

نویسنده : محمدکاظم مزینانی
ناشر : نشر ستاره‌ها
تعداد صفحات : 100
قیمت نسخه چاپی : 6000 تومان
سال انتشار : 1389