کاور کتاب نامه سرگشاده درباره‌ کنفرانس طائف و مسائل جنگ

نامه سرگشاده درباره‌ کنفرانس طائف و مسائل جنگ

نویسنده : نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
ناشر : انتشارات امید فردا
تعداد صفحات : 72
قیمت نسخه چاپی : 2650 تومان
سال انتشار : 1388