کاور کتاب و اما خرمشهر

و اما خرمشهر

نویسنده : عباس تیموری
ناشر : نشر ستاره‌ها
تعداد صفحات : 100
قیمت نسخه چاپی : 8000 تومان
سال انتشار : 1395