کاور کتاب دخمۀ شیرین و افشین و بودلف هر دو مرده‌اند

دخمۀ شیرین و افشین و بودلف هر دو مرده‌اند

نویسنده : قطب‌الدین صادقی
ناشر : انتشارات قطره
تعداد صفحات : 120
قیمت نسخه چاپی : 2500 تومان
سال انتشار : 1383