کاور کتاب دفتر تعزیه ۱۲

دفتر تعزیه ۱۲

نویسنده : داوود فتحعلی‌بیگی و مهدی دریایی
ناشر : انتشارات نمایش
تعداد صفحات : 160
قیمت نسخه چاپی : 7500 تومان
سال انتشار : 1392