کاور کتاب از عشق و نگرانی و وطن

از عشق و نگرانی و وطن

نویسنده : اسماعیل همتی
ناشر : انتشارات کتاب سمنگان
تعداد صفحات : 104
قیمت نسخه چاپی : 2000 تومان
سال انتشار : 1391