کاور کتاب مترسک عاشق چشمان زاغ است

مترسک عاشق چشمان زاغ است

نویسنده : علیرضا رجبعلی‌زاده‌کاشانی
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 176
قیمت نسخه چاپی : 6300 تومان
سال انتشار : 1392