کاور کتاب گزیده تحلیلی - تشریحی شاهنامه فردوسی

گزیده تحلیلی - تشریحی شاهنامه فردوسی

نویسنده : اسدالله بقایی‌نائینی
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 434
قیمت نسخه چاپی : 5900 تومان
سال انتشار : 1389