کاور کتاب راز گل سرخ: ترجمه شعر شاعران جهان

راز گل سرخ: ترجمه شعر شاعران جهان

نویسنده : نسترن نصرت‌زادگان
ناشر : انتشارات پلک
تعداد صفحات : 276
قیمت نسخه چاپی : 4000 تومان
سال انتشار : 1389