کاور کتاب پرده را کنار بزن در پایان عشق پیروز است

پرده را کنار بزن در پایان عشق پیروز است

نویسنده : سید علی صالحی
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 199
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1393