کاور کتاب جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

نویسنده : احمد کتابی
ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات : 398
قیمت نسخه چاپی : 24000 تومان
سال انتشار : 1393