کاور کتاب مرگ یک دست سفید می‌پوشد

مرگ یک دست سفید می‌پوشد

نویسنده : ابراهیم عادل
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 160
قیمت نسخه چاپی : 8800 تومان
سال انتشار : 1392