کاور کتاب این شفا برسد به دست مجروح‌ترین رویاها

این شفا برسد به دست مجروح‌ترین رویاها

نویسنده : سید علی صالحی
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 142
قیمت نسخه چاپی : 7500 تومان
سال انتشار : 1393